713 اموزش مهارتهای پيشرفته ورزش بدمينتون 174 اسلاید پاورپوینت

713 اموزش مهارتهای پیشرفته ورزش بدمینتون 174 اسلاید پاورپوینت در دسته بندی عمومی و آزاد
بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به 713 اموزش مهارتهای پيشرفته ورزش بدمينتون 174 اسلاید پاورپوینت را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را
در صورت نیاز دانلود نمایید.


                  درضربات بدمينتون، ابتدا وانتهای حركت دست، ازيك سمت به سمت ديگربدن است ودرآغازحركت، دست جمع بوده ودرحالت ضربه وبعدازآن دست بازوكشيده می شود. پاودست موافق همراه هم عمل می كنند. درآموزش ضربات بدمينتون بايد به مواردزیرتوجه نمود: ۱) حركات مچ  ٢) آرنج  ۳) كتف ٤) چرخش  كمر ۵) زاويه برخورد راكت وتوپ  ٦) مسيرارسال توپ به زمين مقابل   سرويس  يكي ازمهمترين ضربات دربدمينتون است وبرسه نوع بلند، كوتاه، تيز(متوسط)است. شروع بازي  با سرويس است. دراين ضربه  توپ ازكنارخط مركزي زمين و ازپشت خط كوتاه به صورت مورب به زمين مقابل ارسال  مي شود. محل برخورد توپ وراكت بايد درسطح پايينتر ازكمرومچ دست بازيكن زننده سرويس  باشد.     تاس    مادرضربات بالای سراست وبه منظورايجاد زمان برای برگشتن به مركززمين با ارتفاع زياد به انتهای زمين حريف زده می شود. بردونوع حمله ای ودفاعی است. ضربه ايی بسيارمحكم وقوی است كه بايد دقیق زده شود تا موثرواقع شود. ازلحاظ تاكتيكي چون درابتد …

 • فناوری اطلاعات و کتابخانه

  ,فناوری,اطلاعات,و,کتابخانه,نوشته ,فاطمه,معتمدی در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به فناوری اطلاعات و کتابخانه را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. فناوری اطلاعات و کتابخانه لینک…

 • تحقیق درمورد سرطان

  دانلود سرطان,تحقیق سرطان,مقاله سرطان,سرطان در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درمورد سرطان را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق درمورد سرطان فرمت…

 • دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم دبستان مبحث: جمع و تفریق عدد اعشاری .

  جمع, و, تفریق, عدد, اعشاری در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم دبستان مبحث: جمع و تفریق عدد اعشاری . را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد…

 • دانلود پاورپوینت در مورد نشانه ش

  دانلود, پاورپوینت, در, مورد, نشانه, ش در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به دانلود پاورپوینت در مورد نشانه ش را که در دسته بندی علوم انسانی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • تحقیق در مورد پرسش مهر 36 ص

  ,پرسش,مهر,36,صمقدمه,تحقیق در مورد پرسش مهر 36 ص در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق در مورد پرسش مهر 36 ص را که در دسته بندی عمومی و آزاد قرار دارد را در صورت…

 • نگرشي بر توليد كشاورزي و بررسي راههاي افزايش توليد در مركز آموزش كشاورزي گچساران

  ,نگرشی,بر,تولید,کشاورزی,و,بررسی,راههای,افزایش,تولید,در,مرکز,آموزش,کشاورزی,گچسارانقدردانی,و,تشکر, نگرشی بر تولید کشاورزی و بررسی راههای افزای در دسته بندی کارآفرینی ، طرح توجیهی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به نگرشي بر توليد كشاورزي و بررسي راههاي افزايش توليد در مركز آموزش كشاورزي گچساران را که در…

 • مقاله سود وبهره در بازار کار

  مقاله سود وبهره در بازار کار , تحقیق درباره سود وبهره در بازار کار , تحقیق درمورد سود وبهره در بازار کار , سود وبهره در بازار کار در دسته بندی علوم انسانی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به…

 • مقاله درباره دختران فراری

  دختران فراری , مقاله درباره دختران فراری , تحقیق درباره دختران فراری ,تحقیق درمورد دختران فراری در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به مقاله درباره دختران فراری را که در دسته بندی عمومی و…

 • 112 بررسی مراحل و پیچیدگی و مهندسي و معماري سيستم‌ها 25 صفحه فایل ورد

  112 بررسی مراحل و پیچیدگی و مهندسی و معماری سیستم‌ها 25 صفحه فایل ورد در دسته بندی عمومی و آزاد بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به 112 بررسی مراحل و پیچیدگی و مهندسي و معماري سيستم‌ها 25 صفحه فایل…

 • تحقیق درباره ی مقره ها

  ,مقره,هامقره,های,اتکای,تحقیق درباره ی مقره ها در دسته بندی فنی و مهندسی بازدید کننده عزیز میتوانید فایل مربوط به تحقیق درباره ی مقره ها را که در دسته بندی فنی و مهندسی قرار دارد را در صورت نیاز دانلود نمایید. تحقیق…